Z S C K R
Praktyki i staże

Wyjazd do Grecji 04.2024

Koniec mobilnośc w ramach projektu nr

2023-1-PL01-KA121-VET-000113069

 

 

Zakończyła się mobilność w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu nr2023-1-PL01-KA121-VET-000113069, współfinansowanego przez Unię Europejską. Zakładał on wyjazd 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciuna staż zagraniczny do Grecji.

 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 24uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, uczących się w zawodach Technik Mechanizacji Rolnictwai Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczestnicy zostaliwybrani według określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna, w skład której weszli przedstawiciele szkoły.

 

Nasi uczniowie podczas wyjazdu rozwinęli swoje kompetencje i umiejętności zawodowe, podnieśli poziom językowy w tym ten związany z językiem angielskim zawodowym oraz językiem greckim, jak też mieli okazję rozwinąć się społeczne i kulturowo dzięki realizacji programu kulturowego. W jego ramach odbyli wycieczki do miasta Saloniki, do klasztorów w Meteorach czy na wyspę Skiathos. Niewątpliwie był to udany wyjazd, a zdjęcia z jego przebiegu znajdują się w załączeniu.

Dołącz do społeczności szkoły
Polub nas na Facebooku