Z S C K R
Praktyki i staże

GRECKIE PRAKTYKI

Zakończyła się rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113069

 

 

Zakończyła się rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113069, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt zakłada wyjazd 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu na staż zagraniczny do Grecji.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, uczących się w zawodach Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczestnicy zostali wybrani według określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna, w skład której weszli przedstawiciele szkoły.

 

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu było spełnienie następujących warunków: bycie w grupie docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji, złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego, uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym.

Lista osób zakwalifikowanych oraz regulamin rekrutacji znajdują się w gabinecie projektowym kierownika praktycznej nauki zawodu.

Dołącz do społeczności szkoły
Polub nas na Facebooku