Z S C K R

Staże zagraniczne

 

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu nr2023-1-PL01-KA121-VET-000113069

 

 

Rozpoczęła się rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr2023-1-PL01-KA121-VET-000113069, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt zakłada wyjazd 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciuna staż zagraniczny do Grecji.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 24 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, uczących się w zawodach Technik Mechanizacji Rolnictwai Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczestnicy zostaną wybrani według określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele szkoły.

 

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu jestspełnienie następujących warunków: bycie w grupie docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji, złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego, uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym.

 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 24 uczniów z kierunków Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Architektury Krajobrazu oraz Szkoły Branżowej. W przygotowaniach do mobilności wezmą udział osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie
2-13.10.2023 roku, dla wyjazduwiosną 2024 roku.

Wnioski do pobrania w sekretariacie. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie szkoły.

 

Koordynator projektu

Marianna Milewska

Załączone pliki

Dołącz do społeczności szkoły
Polub nas na Facebooku